วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


การพัฒนาบุคลากร

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

         

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น