วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม


แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)
  • แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566

  • รายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น